Témakör: Szófajok

Tananyag: A főnév és az ige felismerése, rendszerezése

Óratípus: Gyakorlóóra (2 tanóra)

Oktatási feladatok:

– fogalmak elmélyítése

– az elsajátított nyelvtani szabályok gyakorlati alkalmazása

Gondolattérkép segítségével:

– az anyag lényegét megtalálni

– az összefüggéseket megérteni

– a kulcsszavakat megjegyezni

– a tudást megőrizni

Nevelési feladatok:

– a kooperációs készség fejlesztése

Didaktikai feladatok:

– ismeretek gyakorlása és megszilárdítása

Alkalmazott munkaformák:

frontális osztálymunka, önálló munka, páros és csoportmunka

Munkaeszközök:

füzet, feladatlap, szókártyák

Az óra menete

I. Szervezési feladatok, vendégek köszöntése

mondókával

„Magyar házban a vendéget, szeretettel várják.

Pirosra sült, friss cipóval szívesen kínálják.

Ha nincs cipó, ha nincs kalács,

Mit tehet az ember?

Köszönti a vendéget, meleg szeretettel.”

II. Beszédművelési gyakorlatok

1. Légzéstechnika gyakorlása

- Belégzés, visszatartás, kilégzés; számok elmondása

tízesével 100-ig, 200-ig.

- A hét napjainak elmondása ismétlés előtt rövid pótlevegővel,

az első alkalommal középhangerővel, másodszorra

halkan.

2. Artikulációs időtartam- és hangsúlygyakorlatok

Mondókák mondása, közben a tenyerünk nyitásával, zárásával

mozgunk hozzá.

„Hétfőn és kedden kacagó a kedvem.

Szerdán az álmok színes szárnyán szállok.

Csütörtökön csókot kap tőlem kacsótok.

Pénteken párom palotámba várom.

Szombaton szépen szundítok a széken.

Vidám vasárnap folyók, völgyek várnak.”

„Sütőben a tökmag,

Befűtöttünk tegnap.

Ropog, pattog öt nap,

Megégett a tökmag.”

III. Ráhangolódás, hangulati előkészítés

1. Találós kérdések

Találós kérdéseket mondok. Mi lehet a megfejtés? – páros

munka

1. Fenn lakom az égen, melegít a fényem. Mi az? (Nap)

2. Tiszta fehér születése, lucskos, sáros temetése. (hó)

3. Hol vizet önt, hol havat hint, hol jeget szór fejedre,

majd elszáll nyugatra, keletre. (felhő)

4. Szárnya nincs, de mégis repül. (szél)

5. Virág, télen virágzik, meleg napon elázik. (jégvirág)

A megfejtések elhangzása után a táblára feltesszük azok

képét.

2. Kitalálós

Meghatározásokat mondok. Találjátok ki, hogy a megfejtett

szavak melyik betűjére gondoltam! Írjátok le a kép

mellé a betűt!

Hó: hosszú mgh. (ó)

Szél: kétjegyű msh. (sz)

Nap: az ábécé első betűje (a)

Felhő: msh., egyjegyű, hosszú mgh. áll előtte az ábécében (f)

Jégvirág: az ábécében az í és a k között található (j)

Megoldás: szófaj

Értékelés: közös tűzijáték kézmozdulattal

IV. Célkitűzés

A mai órán az eddig tanult szófajokat fogjuk gyakorolni.

V. Feladatsor a főnév és az ige gyakorlására

A találós kérdések alapján mi jut eszetekbe? (időjárás, évszakok)

1. Feladatok – először önálló, majd frontális munka

A tábla képe:

Tavaszról szóló vers:

„Reggeli harmat kelti a lepkét,

Virág a réten tárja kelyhét,

látja a lepke, billen a szárnya,

Virágkehelyben reggeli várja.”

Mackóról szóló vers: (Markó Béla: Játék mackó álma)

„Elaludt a játék mackó,

S álmodott szépeket,

Málnát, mézet, édességet,

Zöld erdőt és kék eget.”

– Írd ki a versekből az igéket!

– Mondj igaz állításokat róluk!

– Keress a versekben főneveket!

– Melyik a kakukktojás?

Megoldás:

ige: kelti, tárja, elaludt stb.

főnév: virág, lepkét, játék mackó stb.

2. Kérdések

Az ige és a főnév szabályainak átismétlése együtt. Kérdések

segítségével irányítom a lényeges részek felé a gyerekeket.

– Melyek a középpontok?

– Mik ágaznak belőlük?

– Hová tartoznak a leágazások?

– Milyen szabályok érvényesek?

3. Gondolattérkép készítése – csoportmunka

Csoportok alakítása 2 különböző színű pálcika véletlenszerű

húzásával. A 2 csoport külön dolgozik – elkészítik

a gondolattérképet. Az első csoport az igéről készíti el, a

második csoport a főnévről.

A gondolattérkép bemutatása a másik csoport számára –

közös munka, 1 szóvivő

– központban a szófaj (ige, főnév)

– kulcsszavak kiemelése (cselekvés, történés, létezés;

köznév, tulajdonnév stb.)

– összefüggések megláttatása

– a tudás megőrzése, alkalmazása példák segítségével

MÓDSZERTAN-TÁR

Valakinek vagy valaminek a közös neve

Élőlény Tárgy Gondolati dolog

Ki? Mi?

TULAJDONNÉV

Valakinek vagy valaminek a saját neve

KÖZNÉV

– Földrajzi név

– Cím

– Intézménynév

– Személynév

– Állatnév

– Csillagnév

– Márkanév

– Díj

Főnév

 

 

 

 

 

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


tanitoikincseim.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!